Et hjem for frivillige prester i Haiti

Haitiske VM-er har nå sitt eget permanente senter de kan ekspandere fra.


Costa Ricas frivillige prester kommer til unnsetning

Bare i sitt første år oppnår den nye Frivillig prest-gruppen i Costa Rica landsdekkende anerkjennelse som dem som kan gjøre noe med det.


Frivillige prester i Budapest gir en hjelpende hånd når som helst og hvor som helst det trenges.

Alle trenger hjelp på et eller annet tidspunkt, i et eller annet område av livet sitt, det være seg i form av åndelig konsultasjon eller krisehjelp, og disse frivillige prestene gir det hele.


Frivillige prester bringer gledestårer

Mary fra Bungoma i Kenya finner «hemmeligheten» til å gjenopprette sitt eget mislykkede ekteskap ved å delta på et Frivillig prest-seminar.


Haiti får verktøy til å heve seg over ruinene

Haitianere ikke bare opplever mirakler fra VM-teknologi, men de lærer den så de kan stå på egne ben.


Hvordan en lege i Burundi bruker VM-verktøy til å bringe hjelp til sitt utarmede land

Dr. Jacques Mpawenimana har forvandlet sin nonprofitt-organisasjon til en VM-kampanje rettet mot å oppløfte mennesker i sitt hjemland.


Hjelper folk i Nepal å komme seg og viser dem hvordan man kan hjelpe seg selv

Frivillige prester skifter fokus fra umiddelbar katastrofeberedskap og redning av liv til å skape en fremtid med opplæring i livsferdigheter. VM-er vier sine anstrengelser til å styrke det nepalske folk med uvurderlige verktøy til å forbedre livene sine.


Forenes for å hjelpe i kjølvannet av en katastrofe i Dallas

Frivillige prester og andre slår seg sammen for nødhjelp ved den verste katastrofen som har rammet Dallas og omegn på et halvt århundre.


Seminar hjelper flyktninger med kommunikasjons­ferdigheter

Yrkesutøvere som ble tvunget til å forlate Midtøsten, forbedrer ferdigheter i sitt nye land.


Bringer Studieteknologi og katastrofehjelp til hele India

Det å gi utdannelse på høyt nivå til den indiske nasjonen, er noe som haster. En tredjedel av befolkingen på 1,2 milliarder lever under fattigdomsgrensen og 25 % kan ikke lese. Bare 15 % av indiske elever går på videregående skole og bare 7 % tar avgangseksamen. Til dette kan man legge flere tusen etniske grupper, kaster og stammer, 211 klart atskilte språk og mer enn 1600 dialekter, og utfordringene innen utdannelse er skremmende.


Global bevegelse rekker ut med hjelp til millioner når som helst og hvor som helst det finnes et behov

Uansett om de hjelper i sine egne lokalsamfunn eller i en helt annen del av verden, gir Scientologys frivillige prester uforbeholden hjelp i henhold til mottoet: «Det kan gjøres noe med det.» Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard satte i gang programmet midt på 1970-tallet etter å ha observert at kriminalitet og vold i samfunnet økte i takt med at religiøs innflytelse falt.


Frivillige prester forteller historien

Historien om den frivillige presten har siden 11. september 2001 blitt fortalt på mange måter: med ordene til dem som fikk hjelp da de trengte det mest; av redningsarbeidere som trengte hjelp til å fortsette; av media som rapporterte om naturskapte og menneskeskapte katastrofer; og av de frivillige prestene selv.


Scientologys frivillige prester: Hvorfor vi hjelper

Det siste tiåret har vært et av de mest urolige i vår historie. Motsattrettede ideologier, voldelige revolusjoner og en skrøpelig sosial økonomisk struktur har utsatt over en tredjedel av verdens befolkning for undertrykkelse, fattigdom og brutale krenkelser av menneskerettigheter. Terrorisme og...


Scientologys frivillige prester etablerer hovedkvarter for Haiti

Pétionville, Haiti – Church of Scientology Internationals Frivillige prester åpnet et nytt hovedkvarter lørdag for å yte enda mer hjelp til befolkningen i Haiti med gjenopbyggingen av landet deres.  Det nye hovedkvarteret ligger rett øst for Port-au-Prince og det vil gjøre igangsettelsen og...