Religiøs innflytelse på samfunnet
Den Frivillige prestens rolle
av L. Ron HubbardI 1973 utførte grunnleggeren av Dianetics og Scientology, L. Ron Hubbard et sosiologisk forskningsprosjekt i New York og han fant et samfunn som på dramatisk vis hadde blitt verre enn den byen han husket fra tidligere. Ut fra denne undersøkelsen forutsa han nøyaktig hvor samfunnet var på vei: utbredt umoral, vold som sport og til slutt politikk gjennom terrorisme.

Folk trengte hjelp til å bli i stand til å leve et ordentlig liv og skape en fremtid. For å imøtekomme dette behovet skisserte L. Ron Hubbard planene for en grasrotbevegelse som igjen ville innprente disse verdiene i samfunnet og dermed stoppe tilbakegangen: Frivillige prester-programmet.
 

I dag står vi ved et skille i historien, og de handlingene vi utfører nå vil avgjøre om verden vil bli bedre, eller om den vil fortsette å gli inn i en ny mørk tidsalder.

Det er viktig å forstå at dårlige tilstander ikke oppstår av seg selv. Det kulturelle forfallet vi ser omkring oss er ingen tilfeldighet. Det ble forårsaket. Dersom man ikke forstår dette, vil man ikke være i stand til å forsvare seg eller kunne påvirke samfunnet effektivt.

Et samfunn er i stand til å overleve i tusener av år, med mindre det blir angrepet av fiendtlige krefter innenfra eller utenfra. Der hvor slike angrep finner sted, er de primære angrepsmål religiøse og nasjonale guder og helter, samfunnets lederpotensial og medlemmenes selvrespekt og integritet.

«Religion er det første som skaper samfunnsfølelse. Din samfunnsfølelse fremkommer som resultat av felles opplevelser sammen med andre.» Det mest kritiske punktet for angrep på en kultur er sannsynligvis dens religiøse erfaring. Der man kan ødelegge eller underminere religiøse institusjoner, kan alt det som holder samfunnet sammen hurtig undergraves eller legges i ruiner.

Religion er det første som skaper samfunnsfølelse. Din samfunnsfølelse fremkommer som resultat av felles opplevelser sammen med andre. Der man kan ødelegge den religiøse sansen for samhørighet, og med denne sann tillit og integritet, er dette samfunnet som et sandslott, ute av stand til å forsvare seg mot det ubarmhjertige havet.

I de siste hundre årene eller så er religion blitt utsatt for et nådeløst angrep. Du har blitt fortalt at det er «opium for folket», at det er uvitenskapelig og primitivt, kort sagt at det er et selvbedrag.

Men bak alle disse angrepene mot organisert religion fantes det et mer fundamentalt angrepsmål: Menneskets åndelighet, din egen grunnleggende åndelige natur, selvrespekt og sjelefred. Denne svarte propagandaen kan ha lykkes så godt at du kanskje ikke lenger tror at du har en åndelig natur, men jeg kan forsikre deg om at det har du.

Faktisk har du ikke en sjel, du er din egen sjel. Med andre ord er du ikke denne boken,1 sykeforsikringen din, kroppen din eller sinnet ditt. Du er deg selv.

  1. 1.    Håndbok i Scientology da denne artikkelen opprinnelig var innledningen til den boken.