Hvorfor vi hjelper

Det siste tiåret har vært et av de mest urolige i vår historie. Motsatte ideologier, voldelige revolusjoner og en skrøpelig sosial økonomisk struktur har utsatt over en tredjedel av verdens befolkning for undertrykkelse, fattigdom og brutale krenkelser av menneskerettigheter. Terrorisme og en global økonomisk krise ødelegger samfunnsstrukturen og sprer en tankegang som er styrt av hysteri, frykt og angst.

Det følelsesmessige presset stopper imidlertid ikke ved grensen til krigsherjede land. Hjemme hos oss selv vokser epidemiene – fra stoffmisbruk, kriminalitet og splittede familier til analfabetisme, arbeidsløshet og det stresset som følger med disse problemene. Under slike tilstander bærer de sivile administratorene og de ansatte i sosialomsorgen en enorm byrde.

Men det finnes svar – virkelige svar som fungerer – som leveres av de Frivillige prestene når som helst og hvor som helst det trengs, med bemerkelsesverdige resultater. Disse løsningene kommer fra den store samlingen av Scientology-teknologi og er ment for folk fra alle trosretninger.

Med over 200 000 som spenner over hvert kontinent på jorden arbeider de Frivillige prestene direkte med lokale ledere, embetsmenn, hjelpearbeidere og borgere for å skape orden og yte virkelig hjelp, uansett situasjonen.

De Frivillige prestene når også ut med de omreisende kavalkadene som gir hjelp til større byer og lokalsamfunn, over hele verden. Disse kavalkadene når tusenvis av mennesker om gangen fordi de besøker en ny by hver måned.

Inne i de velkjente gule teltene kan alle få personlig hjelp med å ta for seg et hvilket som helst problem de måtte stå overfor.

Selv om det er utover deres daglige arbeid med å håndtere de samfunnsmessige problemene, er de Frivillige prestene blant de første til å ankomme på stedet når katastrofer treffer. De er utdannet til å møte krisesituasjoner, og skaffer til veie alt som trengs for umiddelbart å lindre lidelse og hurtig skape orden. Og fordi teknologien de bruker er enkel og effektiv, utdanner de raskt andre slik at de også kan hjelpe.

Med deres organisatoriske ferdigheter og evne til å bringe orden, samt deres effektive hjelp til ofre og redningsmannskaper, har tusenvis sluttet seg til deres rekker og de Frivillige prestene har blitt til en av de største uavhengige beredskapsteamene på jorden.

De har også blitt en global styrke som leverer hjelp i katastrofeområder som ikke blir til avisoverskrifter: i hjem og skoler, i bedrifter og nabolag. De kan kontaktes døgnet rundt på en Hotline for internasjonale Frivillige prester.

Alle, uansett trosretning, som ønsker å gjøre noe for å forbedre forholdene rundt dem, kan bli Frivillig prest ved å lære de simple teknikkene som tilbys som gratis kurs på denne siden. Utrustet med disse løsningene kan en Frivillig prest bidra til å skape en bedre verden ved å gjenetablere orden, hensynsfullhet og hederlighet hvor som helst det trengs.