FRA RUINENE FREMBRAKT AV HAT OPPSTÅR NYTT HÅP FOR SRI LANKA

SRI LANKA
10. august 2019

Et internasjonalt team av VM-er kom til unnsetning for Sri Lanka i nødens stund og hjalp med å skape en æra av tillit og vennskap som overskrider religiøse, etniske og kulturelle skillelinjer.

Den 21. april var Jerome i kirken ved Colombos St. Anthonys helligdom. Da han gikk utenfor et øyeblikk, ble han skaket av en øredøvende eksplosjon. «Jeg kom til døren og ble oppslukt av svart røyk. Inne var det døde kropper og brukne lemmer overalt. Mange av mine venner var blant ofrene.»

Innen en time hadde han og hans venner hjulpet med å trekke ut alle de døde og sårede fra kirken. Men det var først da at det virkelige arbeidet begynte.

Påskedag-bombingen så ut til å stille klokken tilbake til Sri Lankas 26 år lange borgerkrig. Jeromes største frykt var at angrepene ville gjenopplive mistro og anspore til interreligiøs vold blant buddhistiske, hinduistiske, muslimske og kristne samfunn.

Frivillige Hjelpere møter med yppersteprester ved Det buddhistiske universitetet i Kandy.

Men Jerome fant verktøyene han trengte for å hjelpe med å sikre varig fred da en speidervenn fra Nepal ankom for å gi humanitær hjelp som en del av Scientology Frivillige Hjelperes katastrofeberedskapsteam som også inkluderte VM-er fra India og USA.

Jerome fattet umiddelbart betydningen av en teknologi som både er praktisk og åndelig, i stand til å hanskes med desorienteringen, traumene og tapene opplevd av hans venner og hele nasjonen. Jerome trente på kapitler i Scientology Håndboken og sluttet seg til katastrofeberedskapsteamet.

«Jeg kom til døren og ble oppslukt av svart røyk. Inne var det døde kropper og brukne lemmer overalt. Mange av mine venner var blant ofrene.»

Teamet nådde ut til hver eneste del av Sri Lankas samfunn. De dannet et partnerskap med undervisningsforeningen over det muslimske Kinniya-distriktet for å levere trening i Studieteknologi, kommunikasjon og Scientology assister til over 20 000 elever på 66 skoler.

I det buddhistiske samfunnet, som representerer omkring 70 prosent av landets befolkning, samarbeidet VM-ene med en buddhistforening som gir høyere utdannelse til buddhistiske samfunn over hele verden. Et seminar trente 40 lærere fra 15 land i kommunikasjon og Studieteknologi. Foreningen ønsker å innlemme denne treningen i sitt pensum som går fremover.

Som et åndelig land har hver del av Sri Lankas samfunn med glede tatt imot VM-enes hjelp, og nye VM-grupper dukker opp over hele landet.