Be om å få et seminar

Menneskene i samfunn ditt møter virkelige situasjoner i dagliglivet sitt – blant dem er analfabetisme, stoffmisbruk, ødelagte ekteskap og uærlighet. Uten løsninger på disse problemene, er samfunnsledernes arbeid mindre effektivt enn det kunne være og burde være. Men det finnes løsninger, virkelige løsninger som virker, og de er umiddelbart tilgjengelige fra Scientologys frivillige prester.

Vi leverer workshop-er på stedet, seminarer og kurs til enkeltpersoner og til små og store grupper. Veiledet av enkle demonstrasjoner og praktisk erfaring, vil du og medlemmene i organisasjonen din lære nøyaktig hvordan man anvender de enkle løsningene i livets situasjoner.

Velg et eller flere seminarer

[?]